Diqqət! Saytımızın versiyası yeniləndi. Yeni versiyaya burdan DAXİL OLUN!
Salam, Qonaq!
Hörmətli Müsəlman! Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün qeydiyyatdan keçin.
Baş Sehife | Giriş | Qeydiyyat
Mucir duasi
Bismillahir rəhmanir rəhim 1. Sübhanəkə ya
Əllahu təaləytə ya Rəhmanu əcirna
minənnari ya mücir. 2. Sübhanəkə ya
Rəhimu təaləytə ya Kərimu əcirna minənnari
ya mücir. 3. Sübhanəkə ya Məliku təaləytə ya
Məliku əcirna minənnari ya mücir. 4.
Sübhanəkə ya Qüddusu təaləytə ya Səlamu
əcirna minənnari ya mücir. 5. Sübhanəkə ya
Mu’minu təaləytə ya Muhəyminu əcirna
minənnari ya mücir. 6. Sübhanəkə ya Əzizu
təaləytə ya Cəbbaru əcirna minənnari ya
mücir. 7. Sübhanəkə ya Mütəkkəbiru təaləytə
ya Mütəccəbiru əcirna minənnari ya mücir. 8.
Sübhanəkə ya Xaliqu təaləytə ya Bari’u əcirna
minənnari ya mücir. 9. Sübhanəkə ya
Musavviru təaləytə ya Muqaddiru əcirna
minənnari ya mücir. 10. Sübhanəkə ya Hadi
təaləytə ya Baqi əcirna minənnari ya mücir.
11. Sübhanəkə ya Vəhhabu təaləytə ya
Təvvabu əcirna minənnari ya mücir. 12.
Sübhanəkə ya Fəttahu təaləytə ya Mürtahu
əcirna minənnari ya mücir. 13. Sübhanəkə ya
Səyyidu təaləytə ya Mauləyə əcirna minənnari
ya mücir. 14. Sübhanəkə ya Qaribu təaləytə
ya Raqibu əcirna minənnari ya mücir. 15.
Sübhanəkə ya Mubdi’u təaləytə ya Mu’bidu
əcirna minənnari ya mücir.
16. Sübhanəkə ya Həmidu təaləytə ya Məcidu
əcirna minənnari ya mücir. 17. Sübhanəkə ya
Qədimu təaləytə ya Əzimu əcirna minənnari
ya mücir. 18. Sübhanəkə ya Fəfuru təaləytə
ya Şəkuru əcirna minənnari ya mücir. 19.
Sübhanəkə ya Şəhidu təaləytə ya Şahidu
əcirna minənnari ya mücir. 20. Sübhanəkə ya
Hənnahu təaləytə ya Mənnahu əcirna
minənnari ya mücir. 21. Sübhanəkə ya Baisu
təaləytə ya Barisu əcirna minənnari ya mücir.
22. Sübhanəkə ya Muhyi təaləytə ya Mumitu
əcirna minənnari ya mücir. 23. Sübhanəkə ya
Şəfiqu təaləytə ya Rəfiqu əcirna minənnari ya
mücir. 24. Sübhanəkə ya Ənisu təaləytə ya
Munisu əcirna minənnari ya mücir. 25.
Sübhanəkə ya Cəlilu təaləytə ya Cəmilu əcirna
minənnari ya mücir. 26. Sübhanəkə ya
Xəbiru təaləytə ya Bəsiru əcirna minənnari
ya mücir. 27. Sübhanəkə ya Həfiyyu təaləytə
ya Məliyyu əcirna minənnari ya mücir. 28.
Sübhanəkə ya Mə’budu təaləytə ya Mövcudu
əcirna minənnari ya mücir. 29. Sübhanəkə ya
Fəffaru təaləytə ya Qəhharu əcirna
minənnari ya mücir. 30. Sübhanəkə ya
Məzkuru təaləytə ya Məşkuru əcirna
minənnari ya mücir.
31. Sübhanəkə ya Cəvadu təaləytə ya Mə’azu
əcirna minənnari ya mücir. 32. Sübhanəkə ya
Cəmalu təaləytə ya Cəlalu əcirna minənnari ya
mücir. 33. Sübhanəkə ya Sabiqu təaləytə ya
Raziqu əcirna minənnari ya mücir. 34.
Sübhanəkə ya Sadiqu təaləytə ya Faliqu
əcirna minənnari ya mücir. 35. Sübhanəkə ya
Səmi’u təaləytə ya Səri’u əcirna minənnari ya
mücir. 36. Sübhanəkə ya Rafi’u təaləytə ya
Bədi’u əcirna minənnari ya mücir. 37.
Sübhanəkə ya Fə’ilu təaləytə ya Mütəali
əcirna minənnari ya mücir. 38. Sübhanəkə ya
Hadi təaləytə ya Radi əcirna minənnari ya
mücir. 39. Sübhanəkə ya Qahiru təaləytə ya
Tahiru əcirna minənnari ya mücir. 40.
Sübhanəkə ya Alimu təaləytə ya Hakimu
əcirna minənnari ya mücir. 41. Sübhanəkə ya
Daimu təaləytə ya Qaimu əcirna minənnari
ya mücir. 42. Sübhanəkə ya Asimu təaləytə
ya Qasimu əcirna minənnari ya mücir. 43.
Sübhanəkə ya Fəniyyu təaləytə ya Muğni
əcirna minənnari ya mücir. 44. Sübhanəkə ya
Vəfiyyu təaləytə ya Qəviyyu əcirna minənnari
ya mücir.
45. Sübhanəkə ya Kafi təaləytə ya Şafi əcirna
minənnari ya mücir. 46. Sübhanəkə ya
Muqaddimu təaləytə ya Müəcciru əcirna
minənnari ya mücir. 47. Sübhanəkə ya
Əvvalu təaləytə ya Axiru əcirna minənnari ya
mücir. 48. Sübhanəkə ya Zahiru təaləytə ya
Batinu əcirna minənnari ya mücir. 49.
Sübhanəkə ya Raci’u təaləytə ya Mürtəca
əcirna minənnari ya mücir. 50. Sübhanəkə ya
Zələmənni təaləytə ya Zəttauli əcirna
minənnari ya mücir. 51. Sübhanəkə ya Həyyu
təaləytə ya Qəyyumu əcirna minənnari ya
mücir. 52. Sübhanəkə ya Vahidu təaləytə ya
Əhədu əcirna minənnari ya mücir. 53.
Sübhanəkə ya Səyyidu təaləytə ya Samədu
əcirna minənnari ya mücir. 54. Sübhanəkə ya
Qədiru təaləytə ya Kəbiru əcirna minənnari
ya mücir. 55. Sübhanəkə ya Vali təaləytə ya
Ali əcirna minənnari ya mücir. 56.
Sübhanəkə ya Aliyyu təaləytə ya Alə əcirna
minənnari ya mücir. 57. Sübhanəkə ya
Valiyyu təaləytə ya Maulə əcirna minənnari ya
mücir. 58. Sübhanəkə ya Zəri’u təaləytə ya
Bəri’u əcirna minənnari ya mücir. 59.
Sübhanəkə ya Xafizu təaləytə ya Rafi’u əcirna
minənnari ya mücir. 60. Sübhanəkə ya
Muqsitu təaləytə ya Cəmi’u əcirna minənnari
ya mücir.
61. Sübhanəkə ya Mu’izzu təaləytə ya Mu-
Muzillu əcirna minənnari ya mücir. 62.
Sübhanəkə ya Hafizu təaləytə ya Hafidu
əcirna minənnari ya mücir. 63. Sübhanəkə ya
Qadiru təaləytə ya Müqtədiru əcirna
minənnari ya mücir. 64. Sübhanəkə ya Alimu
təaləytə ya Halimu əcirna minənnari ya
mücir. 65. Sübhanəkə ya Hakimu təaləytə ya
Həkimu əcirna minənnari ya mücir. 66.
Sübhanəkə ya Mü’ti təaləytə ya Məni’u əcirna
minənnari ya mücir. 67. Sübhanəkə ya Zərru
təaləytə ya Həfi’u əcirna minənnari ya mücir.
68. Sübhanəkə ya Mucibu təaləytə ya Hasibu
əcirna minənnari ya mücir. 69. Sübhanəkə ya
Adilu təaləytə ya Fasilu əcirna minənnari ya
mücir. 70. Sübhanəkə ya Lətifu təaləytə ya
Şərifu əcirna minənnari ya mücir. 71.
Sübhanəkə ya Rəbbu təaləytə ya Həqqu
əcirna minənnari ya mücir. 72. Sübhanəkə ya
Məcidu təaləytə ya Vahidu əcirna minənnari
ya mücir. 73. Sübhanəkə ya Əfvu təaləytə ya
Müntəqimu əcirna minənnari ya mücir. 74.
Sübhanəkə ya Vasi’u təaləytə ya Muvassi’u
əcirna minənnari ya mücir. 75. Sübhanəkə ya
Rə’ufu təaləytə ya Atufu əcirna minənnari ya
mücir. 76. Sübhanəkə ya Fərdu təaləytə ya
Vitru əcirna minənnari ya mücir. 77.
Sübhanəkə ya Muqitu təaləytə ya Muhitu
əcirna minənnari ya mücir. 78. Sübhanəkə ya
Vəkilu təaləytə ya Ədlü əcirna minənnari ya
mücir. 79. Sübhanəkə ya Mubinu təaləytə ya
Mətinu əcirna minənnari ya mücir. 80.
Sübhanəkə ya Bərru təaləytə ya Vədudu
əcirna minənnari ya mücir. 81. Sübhanəkə ya
Rəşidu təaləytə ya Mürşidu əcirna minənnari
ya mücir. 82. Sübhanəkə ya Nuru təaləytə ya
Münəvviru əcirna minənnari ya mücir. 83.
Sübhanəkə ya Nasiru təaləytə ya Nasıru
əcirna minənnari ya mücir. 84. Sübhanəkə ya
Saburu təaləytə ya Sabiru əcirna minənnari
ya mücir. 85. Sübhanəkə ya Muhsi’u təaləytə
ya Munşi’u əcirna minənnari ya mücir. 86.
Sübhanəkə ya Sübhanu təaləytə ya Dəyyanu
əcirna minənnari ya mücir. 87. Sübhanəkə ya
Mufisu təaləytə ya Qiyasu əcirna minənnari
ya mücir. 88. Sübhanəkə ya Fatiru təaləytə ya
Haziru əcirna minənnari ya mücir. 89.
Sübhanəkə ya Zəlizzi Vəl Cəlali təaləytə ya Zəl
Cəbəruti Vəl Cəlali əcirna minənnari ya mücir
Sübhanəkə, la ilahə illə əntə. Sübhanəkə, inni
kuntu minnəzzalimin. fəctəcəbna ləhu və
nəccəynahu minəl fəmmi və kəzalikə müncil
mu’minin. Və səllallahu əla xəyri xəlqihi
səyyidinə mühammədin və alihi əcmə’in
Vəlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Və ni’məl
vəkilu vəla haylə vəla qüvvətə illa billahil
əliyyul əzim.
Paylaş: Whatsappda paylas Facebook Twitter Google Bookmarks
Fikrini yaz (0)
Java Kiab kimi yükle

»Dualar
Oxu zalı
Mömin dostunu dəvət et
Sizin ip: 35.172.195.49

Saytdakı məlumatlardan istifadə zamanı istinad etməyiniz vacibdir.

ILK-10
© By: MOVLA_ELCHIN