Diqqət! Saytımızın versiyası yeniləndi. Yeni versiyaya burdan DAXİL OLUN!
Salam, Qonaq!
Hörmətli Müsəlman! Saytın bütün imkanlarından istifadə etmək üçün qeydiyyatdan keçin.
Baş Sehife | Giriş | Qeydiyyat
Azərbaycan Tarixinin döyüşləri
E.ə 715-ci il – Assur-Urartu döyüşü: assurlar urartuluları məğlub etdi.
E.ə 530-cu il – Araz Döyüşü: masagetlər farslrı məğlub etdi.
E.ə 33-ci il – Qavqamella döyüşü: makedoniyalilar farsları məğlub etdilər.
E.ə 66-cı il – Kür döyüşü: romalılar albanları məğlub etdilər.
E.ə 65-ci il – Qanıx (Alazan) döyüşü: romalılar albanları məğlub etdilər.
E.ə 53-cü il – Roma – Parfiya döyüşü: parfiyalılar romalıları məğlub etdilər.
E.ə 38-ci il - Roma – Parfiya döyüşü: romalılar parfiyalıları məğlub etdilər.

359-cu il – Amid döyüşü: Sasanilər Romalıları məğlub etdilər.
371-ci il – Dzirav döyüşü: Romallar Sasaniləri məğlub etdilər.
450-ci il – Xalxal döyüşü: üsyançılar sasaniləri məğlub etdilər.
451-ci il – Avaray döyüşü: Sasanilər üsyancılara qalib gəldilər.
636-cı il – Kadisiyyə döyüşü: Ərəblər Sasaniləri məğlub etdilər.
638-ci il – Ktesifon döyüşü: Ərəblər Sasaniləri məğlub etdilər.
642-ci il – Həmədan döyüşü: Sasanilər Ərəbləri məğlub etdilər.
642-ci il – Nəhavənd döyüşü: Sasanilər Ərəbləri məğlub etdilər.
643-cü il – l Bələncər döyüşü: Xəzərlər Ərəbləri məğlub etdilər.
653-cü il – ll Bələncər döyüşü: Xəzərlər Ərəbləri məğlub etdilər.
662-ci il – Kür döyüşü: Cavanşir Xəzərliləri məğlub etdi.
730 cu il – Savalan döyüşü: Xəzərlər Ərəbləri məğlub etdilər.
829 cu il – I Həşdadsar döyüşü: Xürrəmilər Ərəbləri məğlub etdilər.
830 cu il – I Həmədan döyüşü: Xürrəmilər Ərəbləri məğlub etdilər.
833-cu il – II Həmədan döyüşü: Ərəblər xürrəmiləri məğlub etdilər.
836-cı il – II Həşdadsar döyüşü: Xürrəmilər Ərəbləri məğlub etdilər.
837-ci il – Bəzz döyüşü: Ərəblər xürrəmiləri məğlub etdilər.
1030-cu il – Bakı döyüşü: Slavyanlar şirvanşahlara qalib gəldilər.
1037-ci il – Dəbil döyüşü: Səlcuq Azərbaycan qüvvələri Bizans-erməni-gürcüləri məğlub etdilər.
1121-ci il Didqori döyüşü: Avropa-gürcü-qıpcaq-osetin qüvvələri Səlcuqları məğlub etdilər.
1190-cı il Həmədan döyüşü: Atabəylər Səlcuqlara qalib gəldi.
1194-cü il – Şəmkir və Beylaqan döyüşü: Şirvanşahlar gürcülər üzərində qələbə qazandılar və Gəncəni tutdular.
1223-cü il – Kalka döyüşü: Monqollar rus-qıpcaq qoşunlarını məğlub etdilər.
1386-cı il – Naxcıvanda Əlincə Qalası uğrunda döyüşü: Teymur 14 il qalanı mühasirədə saxladı.
1387-ci il – Çapaqcur döyüşü: Qaraqoyunlular Teymuriləri məğlub etdilər.
1391-ci il – Van döyüşü: Qaraqoyunlular Teymuriləri məğlub etdilər.
1394-cı il – Bağdad döyüşü: Teymurilər Qaraqoyunluları məğlub etdilər.
1405- ci il – Kür döyüşü: Şirvanşah I İbrahim Teymuri Mirzə Ömərə qalib gəldilə.
1406-cı il – I Şənbi-Qazan döyüşü: Qaraqoyunlular Teymuriləri məğlub etdilər.
1408-ci il – Sədrur döyüşü: Qaraqoyunlular Teymuriləri Azərbaycandan qovdular.
1410-cu il – II Şənbi-Qazan döyüşü: Qaraqoyunlular Cəlaliləri qovdu.
1412- ci il – Kür döyüşü: Qaraqoyunlular Şirvanşahları məğlub etdilər.
1421-ci il – Alaşkert döyüşü: Teymurilər Qaraqoyunluları məğlub etdilər.
1435-ci il – Təbriz döyüşü: Teymurilər Qaraqoyunluları məğlub etdilər.
1457-ci il – Xorasan döyüşü: Qaraqoyunlular Teymuriləri məğlub etdilər.
1460-ci il – Samur döyüşü: Şirvanşahlar Qızılbaşları məğlub etdilər.
1461-ci il – Qoyluhisar döyüşü: Ağqoyunlular Osmanlıları məğlub etdilər.
1467-cı il - Muş döyüşü: Ağqoyunlular Qaraqoyunluları məğlub etdilər.
1468-ci il – Mahmudabad döyüşü:
1468-ci il – Teymuri Əbu Səidlə döyüşü: Ağqoyunlar qalib gəldilər.
1472-ci il – Beyşehir döyüşü: Osmanlılar Ağqoyunlulara məğlub etdilər.
1473-cü il – Malatya döyüşü: Ağqoyunlular Osmanlıları məğlub etdilər.
1473-cü il – Otluqbeli (Tərcan) döyüşü: Ağqoyunlular Osmanlıları məğlub etdilər.
1488-ci il – Şəhdağ döyüşü: Şirvanşahlar Qızılbaşları Məğlub etdilər.
1491-ci il – Van döyüşü: Süleyman Bicənoğlu Sifi Xəlili məğlub etdi.
1493-cü il – Əhər döyüşü: Rüstəm Mirzə Baysunqura qalib gəldi ( və on öldürdü).
1494-cü il – Şəməsi döyüşü: Ağqoyunlular Səfəviləri məğlub etdilər.
1496-cı il – Naxcıvan və Sultaniyyə döyüşü: Gödək Əhməd Rüstəm Mirzəni məğlub etdi.
1497-ci il – İsfahan döyüşü: Gödək Əhmədin öldürülməsi.
1500 cü il – Cabanı döyüşü: Qızılbaşlar Şirvanşahları məğlub etdilər.
1501-ci il – Şərur döyüşü: Səfəvilər Ağqoyunluları məğlub etdilər.
1503-cü il – Almaqulağı döyüşü: Səfəvilər Ağqoyunluları məğlub etdilər ( Ağqoyunlular dövləti dağılıdı).
1510-cu il – Mərv döyüşü: Səfəvilər Şeybaniləri məğlub etdilər.
1514-cü il – Çaldıran döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1516-cı il – Qoçhisar döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1549-cu il – Əlişaban döyüşü: Şirvan qiyamcıları məğlub olduar.
1578-ci il – Cıldır döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1578-ci il – Qanıx döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1578-ci il – Mollahəsənli döyüşü: Səfəvilər Osmanlıları məğlub etdilər.
1583-cü il – Məşəl (Samur) döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1585-ci il – Sifiyan döyüşü: Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
1586-cı il – Şənbi-Qazan döyüşü: Səfəvilər Osmanlıları məğlub etdilər.
1618-ci il – Sınıq Körpü döyüşü: Səfəvilər Osmanlıları məğlub etdilər.
1625-ci il – Əlikitcay döyüşü: I Şah Abbas üsyancıları məğlub etdi.
1722-ci il – Gülnabad (İsfahan) döyüşü: Əfqanlar Səfəviləri məğlub etdilər.
1733-ci il – Ückilsə və Bağdad döyüşləri: Əfqanlar Səfəvi torpaqlarını ələ kecirdilər.
1733 və 1735-ci il –III Kilsə döyüşləri: Nadir Xan Osmanlıları məğlub etdi.
1735-ci il – Üçmüədzin döyüşü: Nadir Xan Osmanlıları məğlub etdi.
1735-ci il – Ağdarə döyüşü: Pənahəli Xan Erməni məliklərini məğlub etdi.
1748-ci il – Bayat döyüşü: Hacı Cələbi Qarabağlı Pənahəli xanı məğlub etdi.
1752-ci il – Miyanə döyüşü: Fətəli Xan Əfşar Kərim xan Zəndi məğlub etdi.
1752-ci il – Qəmşə döyüşü: Fətəli Xan Əfşar Kərim xan Zəndi məğlub etdi.
1757-ci il – Xatınarxı döyüşü: Pənahəli Xan qacarı məğlub etdi.
1761-ci il – Qaraçəmən döyüşü: Kərim xan Zənd Fətəli xan Əfşarı məğlub etdi.
1774-cü il – Gavduşan döyüşü: Buirləşmiş Avar Dağıstan və Azərbaycan hakimləri Qubalı Fətəli xanı məğlub etdilər.
1781-ci il – Tuğ döyüşü: İbrahim Xəlil xan Dipcək Məliyini məğlub etdi.
1807-ci il – Gümrü döyüşü: Ruslar Osmanlıları məğlub etdilər.
1808-ci il – Ücmiyədzin döyüşü: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1809-cu il – Qarababa döyüşü: İranlılar Rusları məğlub etdilər.
1812-ci il – Lənkəran və Aslandüzü döyüşləri: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1826-cı il – Gəncə döyüşü: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1826-cı il – Şəmkir döyüşü: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1827-ci il – Cavanbulaq döyüşü: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1827-ci il – Sərdərəbad döyüşü: Ruslar İranlıları məğlub etdilər.
1838-ci il – Acıaxur döyüşü: Ruslar Üsyançıları məğlub etdi.
1905-ci il – Qacar döyüşü: erməni daşnaqları darmadağın edildi.
1905-ci il – Şuşa döyüşü: ermənilər ağır məğlubiyyətə uğradı.
1914-ci il 4 dekabır – “Sarıqamış” əməliyyatı: Osmanlı ordusunun məğlub olması.
1992-ci il Yanvar – “Daşaltı” əməliyyatı: Uğursuz oldu.
1994-cü – “Murovdağ” əməliyyatı: Kəlbəcərin azad edilməsi üçün idi amma uğursuz oldu.
Paylaş: Whatsappda paylas Facebook Twitter Google Bookmarks
Fikrini yaz (0)
Java Kiab kimi yükle

»Azərbaycan
Oxu zalı
Mömin dostunu dəvət et
Sizin ip: 3.208.22.127

Saytdakı məlumatlardan istifadə zamanı istinad etməyiniz vacibdir.

ILK-10
© By: MOVLA_ELCHIN